Diabetes

Diabetes battle

Lijfstijl Zoetermeer gaat zich vanaf 20 november 2015 inzetten voor mensen met Diabetes Mellitus Type 2. De Lijfstijl Zoetermeer Diabetes Battle is een intensief begeleidingsprogramma van 12 weken, waardoor deelnemers die de strijd durven aangaan tegen diabetes;
1. Hun bloedglucosewaarde (HbA1c) structureel gaan verlagen.
2. Hun medicijngebruik gaan verminderen/stoppen.
3. Overtollige kilo’s kwijt gaan kwijtraken.
4. Hun energieniveau gaan verhogen.
5. Kortom: hun kwaliteit van leven enorm gaan verbeteren!!!

Hoe gaan we dat doen?
Het programma bestaat uit; gezamenlijke trainingen, lezingen en workshops gecombineerd met individuele test en meet- en evaluatiemomenten. Iedere deelnemer wordt volledig gecoached en begeleid qua training, voeding, medicijngebruik en eventuele complicaties. Alles gebeurd in nauw overleg met de andere zorgverleners zoals; (huis)arts, diabetesbegeleider en of behandelend specialist.
Informatie?
Kom langs op een van de vrijblijvende informatieavonden. Deze is gepland op 10 november 2015, aanvang 20.00u (lokatie na aanmeldig). Tijdens deze avond vertellen we u alles over het programma en het belang ervan voor uw gezondheid. U kunt zich opgeven voor de informatie avond via caroline@lijfstijlzoetermeer.nl. U kunt hier natuurlijk al uw vragen stellen.